تک 20 - پرتال اموزشی و تفریحی
تبلیغات X

تک 20 پرتال اموزشی و تفریحی

تک 20 پرتال اموزشی و تفریحی * ابسان الکتریک۳۹ - ساندویچ پانل دیواری ماموت پانل دلیجان 09186436863

X
تبلیغات
زولا
ابسان الکتریک۳۹
Descriptions
 1. About Australia
 2. Australian Centre for Independent Journalism
 3. Australian Literary and Historical Texts
 4. Australian Museums Online
 5. Australian Transcultural Mental Health Network
 6. Australia's Cultural Network
 7. EdNA: Education Network Australia
 8. Ethnologue Language Database: Australia
 9. Guide to Internet Information Sources for Australian Journalists
 10. Medical Journal of Australia
 11. news.com.au
 12. OzPoet: Gateway to Contemporary Australian Poetry
 13. Picture Australia
 14. Stories of the Dreaming
 15. World Travel Guide: Australia
 16. World Upside Down - Australia 1788-1830
 17. WWW Virtual Library: Aboriginal Studies
Descriptions
 1. Australian Bureau of Statistics
 2. Australian Geographic
 3. Australian Geological Survey Organisation
 4. Australian Natural Resource
 5. Australian Natural Resources Atlas
 6. CIA World Factbook 2003: Australia
 7. CSIRO Division of Minerals
 8. CSIRO Petroleum
 9. Geoscience Australia
 10. Maps of Australia and the Pacific
 11. Maps of the Indian Ocean
 12. Nineteenth Century Exploration of Australia
 13. VolcanoWorld Volcano Index
 14. World Travel Guide: Australia
      Titles Descriptions
 1. Australia Country Report on Human Rights Practices for 2003
 2. Australian Bureau of Statistics
 3. Australian Government Entry Point
 4. CIA World Factbook 2003: Australia
 5. CSIRO Australia
 6. CSIRO: Information and Communications Technology
 7. Documenting a Democracy: Australia's Story
 8. Government Online Resource Centre
 9. Parliament of Australia
 10. Political Resources on the Net: Aus
  Descriptions
  1. Aboriginal Language
  2. Aboriginal Languages of Australia
  3. Stories of the Dreaming
  4. Structure of Australian Languages
  tralia
Descriptions
 1. ALG: Australian Library-Related Discussion Lists
 2. Australian Journals
 3. Australian Libraries Gateway
 4. Australian Library Related Organisations
 5. Australian University Libraries
 6. National Library of Australia
 7. National Library of Australia Digital Services Project
 8. Sustaining a Dynamic Electronic Community Site: Critical Success Factors in the Accessible Lifelong Learning (ALL) Project
 9. World Upside Down - Australia 1788-1830
Descriptions
 1. Australian National Botanic Gardens
 2. Australian National Plant Photographic Index
 3. Australian Natural Resource
 4. Australian Natural Resources Atlas
 5. Australian Oceanographic Data Centre
 6. Australian Plant Images
 7. Forestry Australia
Descriptions
 1. Archaeological Resource Guide for Europe Geographical Index
 2. Austria Country Report on Human Rights Practices for 2003
 3. Austria: Government of the Republic of Austria
 4. Austrian Culture Forum
 5. British Council - Austria
 6. CIA World Factbook 2003: Austria
 7. Ethnologue Language Database: Austria
 8. Libraries on the Web: Germany and Central Europe
 9. Library of Congress Country Studies: Austria
 10. Maps of Europe
 11. News Networld
 12. Political Resources on the Net: Austria
 13. School of Slavonic and East European Studies
 14. World Travel Guide: Austria
Descriptions
 1. ATHENS Authentication Service
 2. ELib Authentication Concertation Day 10th March 1999
 3. Findings from the First Stage of the Study into the Requirements for Authentication, Authorisation and Privacy in Higher Education
 4. Identity Authentication and E-Commerce
 5. Implementing a National Access Management System for Electronic Services
 6. Information Online and On Disc 99: Strategies for the Next Millennium
 7. Recommended Actions for JISC: Results of the Study into the Requirements for Authentication, Authorisation and Privacy in Higher Education
 8. Recommended Security Solutions: Results of the Study into the Requirements for Authentication, Authorisation and Privacy in Higher Education.
 9. Regaining Single Sign-On
 10. Remote Authentication and Authorization for JSTOR
 11. Technologies to Support Authentication in Higher Education
 12. UCCAP: University of California Common Authentication Project
 13. Web Security
 14. White Paper on Authentication and Access Management Issues in Cross-organizational Use of Networked Information Resources
 15. X509 Digital Certificate Strand
      Titles Descriptions
 1. Autism Independent UK-Formerly SFTAH
 2. Autism Research Unit
 3. Autism Society of America
 4. Center for the Study of Autism
 5. Human Neurological Diseases
 6. NAS: National Autistic Society
 7. National Institute of Neurological Disorders and Stroke
 8. School Psychology
 9. Topica: Health
Descriptions
 1. Cyberspace Snow and Avalanche Centre (CSAC)
 2. Moonstone Snow and Avalanche Library
 3. Northwest Weather and Avalanche Center
 4. Proceedings of the International Snow Science Workshop
 5. SportScotland Avalanche Information Service
 6. UK Ice Conditions Server
 7. Westwide Avalanche Network
      Titles Descriptions
 1. 100 Years of Flight
 2. Aerospace
 3. Airsafe: Airline Safety Information for the Airline Passenger
 4. ASA: Airline Suppliers Association
 5. Aviation Resources
 6. British Microlight Aircraft Association
 7. CAA: Civil Aviation Authority
 8. Canadian National Museum of Science and Technology Corporation
 9. Code One Magazine
 10. Cranfield College of Aeronautics
 11. Embry-Riddle Aeronautical University Virtual Libraries
 12. Federal Aviation Administration
 13. High Altitude Radiation Monitoring Service
 14. Historic Wings
 15. Journal of Air Transportation World Wide
 16. Landings
 17. Lockerbie Trial Briefing
 18. NASA Scientific and Technical Aerospace Reports
 19. OMNI Subject Listing for Aviation and Space Medicine
 20. Pictures of Modern Airliners
 21. Principles of Flight
 22. Royal Air Force Museum
 23. Warbirds
Descriptions
 1. A to Z of Azerbaijan
 2. Azerbaijan Country Report on Human Rights Practices for 2003
 3. Azerbaijan International
 4. Azerbaijan Internet Links
 5. Azerbaijan: Presidency of the Republic of Azerbaijan
 6. Baku: A Tour of the City in Pictures
 7. Central Eurasia Project
 8. CIA World Factbook 2003: Azerbaijan
 9. Ethnologue Language Database: Azerbaijan
 10. Internet Resources for Russian Studies
 11. Library of Congress Country Studies: Azerbaijan
 12. Political Resources on the Net: Azerbaijan
 13. Russia and the Former Soviet Republics Maps
 14. US-Azerbaijan Council
 15. World Travel Guide: Azerbaijan
تک 20 - پرتال اموزشی و تفریحی