تک 20 - پرتال اموزشی و تفریحی
تبلیغات X

تک 20 پرتال اموزشی و تفریحی

تک 20 پرتال اموزشی و تفریحی * ابسان الکتریک ۵۱ - ساندویچ پانل دیواری ماموت پانل دلیجان 09186436863

X
تبلیغات
زولا
ابسان الکتریک ۵۱
Descriptions
 1. About.com: Dance Music
 2. Artslynx International Dance Resources
 3. Ballet Companies
 4. Belly Dancing
 5. Culturekiosque
 6. CyberDance: Ballet on the Net
 7. English Folk Dance and Song Society
 8. Festivals.com
 9. Forum of Mexican Culture
 10. Go Edinburgh: Festivals
 11. Institute of Historical Dance
 12. LTSN Centre for Performing Arts (PALATINE)
 13. New York Review of Books
 14. Nightclubs in the UK
 15. Northern School of Contemporary Dance, Leeds
 16. PADS: Performing Arts Data Service
 17. PATRON: Performing Arts Teaching Resources Online
 18. Performance: The Arts Channel
 19. Russian Classical Ballet
 20. San Francisco Performing Arts Library and Museum
 21. Stage
 22. Tap Dance
 23. UK Theatre Web
 24. Voice of Dance
 25. World Wide Arts R
  Descriptions
  1. Danish Bible 1933 Translation
  2. DDA: Danish Data Archives
  3. Project Runeberg
  4. Translation Dictionaries
  5. Travlang's Translating Dictionaries
  esources
  Descriptions
  1. JTAP Reports: Information Security Forum
  2. KeepingLegal: Legal Issues Affecting the Information Profession
  3. Law on the Electronic Frontier
  4. Legal Regulation of Electronic Commerce
  5. Office of the Data Protection Commissioner
  6. Online Privacy Alliance
  7. Privacy Exchange
  8. Privacy Rights Clearinghouse
  9. QuickLinks
  10. Tech Law Journal
  11. Working Paper on Secure Internet Issues for the HE Community
   Descriptions
   1. ITtoolbox Database
   2. Land-Grant Training Alliance Online Lessons
   3. Microsoft Access Links
   4. Oracle Corporation
   5. searchDatabase.com
Descriptions
 1. Blindness Resource Centre
 2. British Organizations for Deafblind People
 3. Deafblind Link
 4. Deafblind Scotland
 5. Deafblindness Web Resource
 6. Organizations for Deafblind People Throughout the World
 7. Scottish Sensory Centre
Descriptions
 1. As We May Think
 2. CIQM: Centre for Information Quality Management
 3. Database Systems Research Bibliography
 4. Databases and Logic Programming
 5. IMAGE/SQL: Issues and Answers Concerning SQL Tables
 6. Introduction to Imaging: Issues in Constructing an Image Database
 7. ITtoolbox Database
 8. JCC's SQL Std. Page
 9. PADS Guide to Good Practice: Creating Digital Performance Resources
 10. Searcher: Magazine for Database Professionals
 11. SQL FAQ
 12. VLDB Journal: Journal of Very Large Databases
 13. Web Review: From Chaos to Order: Designing Databases
  Descriptions
  1. Deafblind Link
  2. DeafClub.co.uk
  3. Gallaudet Research Institute
  4. International Bibliography of Sign Language
  5. National Deaf Children's Society
  6. OMNI Subject Listing for Otolaryngology
  7. Royal National Institute for the Deaf
  8. Scientific Journals: ENT / Otolaryngology
  9. Scottish Sensory Centre
  10. Sound and Fury
   Descriptions
   1. American Civil Liberties Union
   2. Amnesty International
   3. Cemetery Culture: City of the Silent
   4. Child Bereavement Trust
   5. Compassionate Friends
   6. Cruse Bereavement Care
   7. Dead People Server
   8. Death in Ancient Egypt
   9. Death Penalty Information Center
   10. Egyptian Book of the Dead
   11. Ethics Updates
   12. Euthanasia World Directory
   13. Foundation for the Study of Infant Deaths
   14. If I Should Die
   15. Internet Resources on Genocide and Mass Killings
   16. Laureate
   17. Lively Look at the History of Death: Exploring the Architecture and Rituals of Nineteenth Century Mourning
   18. Statbase
   19. Survivors of Bereavement by Suicide
   20. Tibetan Book of the Dead
   21. UK Bereavement Support Group
   22. Vital Records Information United States
   23. Who's Alive and Who's Dead
   24. Women of Color Health Data Book
    Descriptions
    1. Alzheimer's Association
    2. Alzheimer's Disease Society
    3. Brain Connections Online
    4. Dementia Web
    5. Kingshill Research Centre
    6. LewyNet
    7. OMNI Subject Listing for Geriatrics
  Descriptions
  1. Archaeological Resource Guide for Europe Geographical Index
  2. CIA World Factbook - Greenland
  3. CIA World Factbook 2003: Denmark
  4. Danish Gospel: Frescoes in Danish Churches
  5. Danish Referendum on Economic and Monetary Union
  6. DDA: Danish Data Archives
  7. Denmark Country Report on Human Rights Practices for 2003
  8. Denmark: Parliament of the Kingdom of Denmark
  9. Det Kongelige Bibliotek: Royal Library of Denmark
  10. Ethnologue Language Database: Denmark
  11. Libraries on the Web: Scandinavia and Iceland
  12. Maps of Europe
  13. Political Resources on the Net: Denmark
  14. Transport in the Nordic Countries
  15. Vikings
  16. World Travel Guide: Denmark
  Descriptions
  1. Centre for the Study of Public Policy
  2. Charter88: The Campaign for a Modern and Fair Democracy
  3. Democratic Vistas
  4. Documenting a Democracy: Australia's Story
  5. Journal of Democracy
  6. World Democracy Audit
   Descriptions
   1. British Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
   2. British Dental Association
   3. British Society for Computer Assisted Learning in Dentistry
   4. Dentagraphics
   5. Dental Cyberweb
   6. Dental Educational Resources
   7. Dental Related Internet Resources
   8. DentalNet UK
   9. Dentanet
   10. Dentistry Online
   11. DERWeb
   12. Eastman Dental Institute for Oral Health Care Sciences
   13. Health Science Center: Baylor College of Dentistry
   14. InteliHealth Dental
   15. Journal of Clinical Pediatric Dentistry
   16. LTSN Centre for Medicine, Dentistry and Veterinary Medicine
   17. OMNI Subject Listing for Dentistry
   18. Scientific Journals: Dentistry and Orthodontics
   19. Sports Dentistry On Line
   20. Topica: Health
   21. Wisdom Tooth
   22. World Health Organization Oral Health Country Profiles
          Titles Descriptions
    1. APA Help Center
    2. Articles on Mental Health
    3. Depression Alliance
    4. DRADA: Depression and Related Affective Disorders Association
    5. Mental Disorders: Information Sheets
    6. Mental Health InfoSource
    7. National Alliance for the Mentally Ill
    8. OMNI Subject Listing for Psychiatry and Psychology
    9. Pendulum Resources
    10. Royal College of Psychiatrists 'Help is at Hand' Leaflet Series
    11. Self Help and Psychology Magazine Article Library
    12. Steven Thow's Mental Health Resources: Depression and Bipolar Disorder
    13. Topica: Health
     Descriptions
     1. Dermatology Image Bank
     2. Dermatology Online Atlas
     3. Dundee Teaching Hospitals Information Centre for Nurses and Midwives
     4. Electronic Textbook on Dermatology
     5. Introduction to Skin Cancer
     6. National Psoriasis Foundation
     7. OMNI Subject Listing for Dermatology
     8. Pedsdermatlas: Your Dermatology Digital Image Resource
     9. Scientific Journals: Dermatology and Allergies
    Descriptions
    1. ADAM: Art, Design, Architecture and Media
    2. Dam Design
    3. Design Council
    4. Kent Institute of Art and Design
    5. LTSN Centre for Art, Design and Communication
    6. Networked Virtual Reality Resource Centre for Art and Design
    7. Norwich School of Art and Design
    8. Ravensbourne College of Design and Communication, Kent
    9. Road Design
    10. Surrey Institute of Art and Design, University College
    11. Survey of User Information Needs and Search Methods Results
    12. UIAH Art Navigator
           Titles Descriptions
     1. ADAM: Art, Design, Architecture and Media
     2. Celtic Art and Cultures
     3. Design Journals
     4. San Francisco Performing Arts Library and Museum
     5. Solemates: The Century in Shoes
     6. Survey of User Information Needs and Search Methods Results
     7. UIAH Art Navigator
    Descriptions
    1. About.com: the Environment
    2. Arcosanti
    3. Chihuahuan Desert Home Page
    4. Hypermedia Collections on Desertification
    5. International Arid Lands Consortium
    6. WWW Virtual Library: Irrigation and Related Topics
تک 20 - پرتال اموزشی و تفریحی