تک 20 - پرتال اموزشی و تفریحی
تبلیغات X

تک 20 پرتال اموزشی و تفریحی

تک 20 پرتال اموزشی و تفریحی * ابسان الکتریک ۷۱ - ساندویچ پانل دیواری ماموت پانل دلیجان 09186436863

X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
ابسان الکتریک ۷۱

 • EMBnet - European Molecular Biology Network
 • EMBL - EMBL Biocomputing unit

 • SIB - Swiss Institute of Bioinformatics
 • EMBnet CH - Switzerland EMBnet node
 • ISREC - ISREC bioinformatics group (Lausanne / Swizerland)
 • CBRG - Computational Biochemistry Research Group (Zurich / Switzerland)

 • INFOBIOGEN - GIS INFOBIOGEN; France EMBnet node
 • ABIM - Atelier BioInformatique (Marseille / FR)
 • B3E - Bioinformatique/Biostatistique/Biomathematique/Epidemiologie (Paris / FR)
 • Genethon - Genethon (Evry / FR)
 • GeneStream - Institut de Génétique Humaine (Montpellier / FR)
 • GENOSCOPE - Centre National de Séquencage (Evry / FR)
 • GenoStar - Consortium for the development of a bioinformatic platform
 • IGS - Information Génétique et Structurale (Structural and Genetic Information Laboratory) (Marseille / FR)
 • IMPBIO - Informatique, Mathématiques, Physique en Biologie moléculaire
 • Pasteur - Institut Pasteur (Paris / FR)
 • PBIL - Pole Bio-informatique Lyonnais (Lyon / FR)
 • EGOISt -Master professionnel de BioInforMatique de l'Université de Rouen

 • Sanger - Sanger Centre (Hinxton / U.K.)
 • BMM - Biomolecular Modelling laboratory at ICRF (London / U.K.)
 • BSM - Biomolecular Structure and Modelling group at UCL (London / U.K.)
 • Manchester - Manchester University Bioinformatics unit (U.K.)
 • RIO - Roslin Institute Online (U.K.)

 • GeniusNet - DKFZ Biocomputing Service Group; Germany EMBnet node
 • GSF AG BIODV - Software Development for Molecular Biology at the GSF Institut fuer Sauegetiergenetik
 • GSC - Genome Sequencing Center (Iena / Germany)
 • MDC:Bioinf - Department of Bionformatic of the Max Delbruck Center for Molecular Medicine (Germany)
 • MIPS - Munich Information Centre for Protein Sequences (Germany)
 • PZR - Bioinformatics at the Proteome Center Rostock
 • VSNS BCD - Virtual School of Natural Sciences Biocomputing Division from the University of Bielefeld (Germany)

 • BCC - Vienna University Department for Biocomputing; Austria EMBnet node
 • BEN - Belgium EMBnet node
 • CBS - Center for Biological Sequence Analysis (Technical University of Denmark)
 • CSC BioBox - CSC; Finland EMBnet node
 • ABC - Agricultural Biotechnology Center (Budapest / Hungary)
 • TELETHON ITALY
 • CMBI - Center for Molecular and Biomolecular Bioinformatics; Netherland EMBnet node
 • BIO - Norway EMBnet node
 • IBB - Institute of Biochemistry and Biophysics (Warsaw); Poland EMBnet node
 • Pen - Portugal EMBnet Node
 • Belozersky Institute - Belozersky Institute (Moscow); Russia EMBnet node
 • MGS - Molecular Biological Server (Novosibirsk / Russia)
 • CNB - Centro Nacional de Biotecnologia; Spain EMBnet node
 • BMC - BioMedical Centre at Uppsala; Sweden EMBnet node
 • KISAC - Karolinska Institute (KI) Sequence Analysis Computer
 • LCB - Linnaeus Centre for Bioinformatics
 • SBC - Stockholm Bioinformatics Center
 • Bioserver - Biocomputing server at Bogacizi University (Turkey)
USA and Canada
 • NCBI - National Center for Biotechnology Information

 • ABCC - Advanced Biomedical Computing Center at the NCI
 • ACGT - Advanced Center for Genome Technology at the University of Oklahoma
 • BCM HGC - Baylor College of Medicine Human Genome Center
 • BDGP - Berkeley Drosophila Genome Project
 • BioTech - BioTech biology/chemistry educational resource and research tool
 • Biotechnology - National Agricultural Library - Biotechnology
 • BMERC - Biomolecular Engineering Research Center
 • BROAD Institute
 • CBIL - Computational Biology and Informatics Laboratory at the University of Pennsylvania
 • CUBIC - Columbia University Bioinformatics Center
 • IBC - Washington University Institute for Biomedical Computing
 • JGI - Doe Joint Genome Institute
 • NCGR - National Center for Genome Resources
 • NIH - NIH molecular biology
 • SAGC - The San Antonio Genome Center
 • TIGR - The Institute for Genome Research
 • UCLA - UCLA Bioinformatics Institute
 • Biocomputing at Whitehead Institute for Biomedical Research

 • CBR - Canadian Bioinformatics Resource
 • CCB - Centre for Computational Biology at the Hospital for sick children
Asia
 • APBioNet - Asia-Pacific Bioinformatics network

 • BIC-JNU - Bioinformatics Center of Jawaharlal Nehru University
 • BIDD - Bioinformatics & Drug Design group ( National University / Singapore)
 • DIC - Bioinformatics Centre at the University of Pune

 • Japanese GenomeNet
 • NIG - National Institute of Genetics of Japan
 • KDRI - Kazusa DNA Research Institute

 • CBI - Peking Center of Bioinformatics; Chinese EMBnet node
 • MICRO-NET - Microbial Information Network of China
 • HKBIC - Hong Kong Bioinformatics Center

 • BRIC - Biological Research Information Center (Korea)
 • BIC - BioInformatics center of the National University of Singapore
Australia
 • APBioNet - Asia-Pacific Bioinformatics network

 • ANGIS - Australian National Genomic Information Service
 • ANU - Australian National University Bioinformatics group
 • APAF - Australian Proteome Analysis Facility
Others
 • HUJI - Hebrew University of Jerusalem genomic and bioinformatics server
 • Weizmann Bioinfo/BCU - Weizmann Institute of Science Bioinformatics and Biological Computing

 • SANBI - South African BioInformatics Institute

 • BDT - Base de Datos Tropical (Sao Paulo / Brazil)

 • ICGEB - International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Trieste / Italy)
Back to TOP

Biotechnology and pharmaceutical companies
Back to TOP

Bioinformatics companies
Back to TOP


picture of pin

Other links

Miscellaneous medical references sites
 • HON - The Health On the Net foundation server
 • Hardin MD - Hardin meta directory of Internet health sources
 • Mednav.com - Guide to the Internet medicine
 • MedWeb - Medical links site

 • FDA CDER - FDA Center for Drugs Evaluation and Research
 • NLM - National Library of Medicine

 • Healthopedia - Your Health Encyclopedia
 • MedicineNet - Medical Reference Site
 • OMNI - Organising Medical Networked Information
 • Medline Plus - NLM list of resources for health questions
 • ORPHANET - Resource dealing with rare diseases and orphan drugs
 • ORD - Office of Rare Diseases
 • ReutersHealth - Reuters Medical News
 • NMDWD - New Medicines in Development WebDatabase
 • Prous Science - Medical and drug information provider
 • TOXNET - Toxicology, hazardous chemicals and related areas db
 • Visible Human at EPFL - EPFL server for the images of the "Visible Human" NLM project

 • Electronic Orange Book - FDA list of approved drug products
Back to TOP

Miscellaneous scientific references sites

تک 20 - پرتال اموزشی و تفریحی